Skyddsrumspartner

Besiktning av skyddsrum

Material och komponenter till skyddsrum

För dig som byggentreprenör kan vi hjälpa med att ta fram konstruktionsritningar för ROT- & nyproduktionsprojekt. Vi arbetar i olika skeden som Program- och Systemhandling, förfrågningsunderlag, Bygg- och Relationshandling. Vi använder oss av branschens populäraste 3D program för att ta fram konstruktionsmodeller och ritningar.

På skyddsrumspartner är vi specialister på beräkningar och analyser för hela byggnader och kan åta oss rollen som huvudkonstruktörer i projekt där vi arbetar fram väl genomtänkta underlag.