HemTjänster

Iordningställanderitning

En iordningställanderitning har till syfte att exakt som det låter tydligt visa för de som söker skydd hur man ställer i ordning skyddsrummet av höjd beredskap.

På ritningen redovisas vart skyddsrummets alla komponenter ska monteras och vilken utrustning som ska finnas i skyddsrummet för att uppnå full skyddsrumsfunktion.

Är det ett lagkrav på att man måste ha en iordningställanderitning? Svaret är både ja och nej. 1978 trädde nya skyddsrumsregler i kraft kallat TB78, i dem nya reglerna ställde man krav på att en på den tiden kallad skyddsrumsritning skulle upprättas i samband med slutbesiktning. Svaret på frågan blir därför att skyddsrum byggda enligt regelverket TB78 finns det skall krav på att det ska finnas, och för skyddsrum byggda före TB78 är det inte ett krav.

Finns det några fördelar med att skapa en iordningställanderitning om det inte är ett krav? Vi på Skyddsrumspartner rekomenderar alltid våra kunder upprätta en iordningställande ritning då den fyller fler funktioner än att bara redovisa hur skyddsrummet ställs i ordning. Den underlättar för er vid inventeringen av skyddsrummet som en checklista på vilken utrustning som ska finnas. Den är även väldigt bra att använda i utbildningssyfte om man vill höja den allmäna kunskapen bland de boende om hur skyddsrummet ska ställas i ordning i händelse av krig.

Har man en skyldighet att hålla ritningen uppdatera? Ja, om någonting har förändrats i skyddsrummen är man som ägare av skyddsrum skyldig att uppdatera ritningen. I vissa fall kan även utrustning som inte finns upptagen i skyddrumsreglerna vara nödvändig för att kunna ställa i ordning skyddsrummet. Exempel kan vara specialverktyg, avstängningsanordningar på vatten, värme och avlopp.

Saknar ni eller behöver ni komplettera er iordningställande ritning? Vi på Skyddsrumspartner upprättar och kompletterar iordningställanderitningar. Iordningställanderitning