HemOm oss

Våra Värderingar

feature image

Våra Värderingar

Våra värderingar och värdeord är ord som följer varje medarbetare och partner på Skyddsrumspartner dagligen.

Kunskap

Vi arbetar med faktauppgifter enligt myndighetskrav.

Vi säkerställer att fastighetsägare kan uppfylla sitt skyddsrum så att full skyddsrumsfunktion uppnås genom att vår personal utbildas löpande hos MSB genom föreläsningar samt att vara sakkunnig inom skyddsrum.

Kvalitet

Vårt arbetssätt är att följa myndighetens förordningar och lagar.

Vi hjälper fastighetsägaren att uppfylla de lagstadgade kraven genom fakta och checklistor från myndigheten.

Flexibilitet

Våra beställare upplever att vi aldrig ger oss förrän våra beställare har fått rätt funktion i rätt tid.

Vi tar initiativ och arbetar med stort engagemang och driv för våra beställare.

Vi levererar ... ... ...