Skyddsrumspartner

Vi erbjuder allt inom skyddsrum

Välkommen!

Skyddsrumspartner är certifierad skyddsrumsleverantör (SRG 1523) komponenter och material, godkänd av myndigheten MSB.

Vi erbjuder oberoende professionellt skyddsrumsstöd. Vi tillhandahåller besiktningsmän och kvalificerade skyddsrumssakunniga i Sverige. Läs mer om oss.

Skyddsrum

Vad är ett skyddsrum?

I Sverige finns det över 65 000 skyddsrum. Ett skyddsrum är konstruerat för att skydda mot alla stridsmedel som kan komma att användas vid krig eller annan fara. Vart har du ditt närmsta skyddsrum?

Vem ansvarar för ett skyddsrum?

Det är enligt lag fastighetsägaren som är ytterst ansvarig för att Skyddsrummet upprätthåller standarden enligt MSB:s bestämmelser. Vad du som fastighetsägare behöver göra för att bibehålla skyddsnivån hjälper vi dig med.