HemByggföretag

Kvalificerad Skyddsrumssakkunnig

Tjansten, bla, bla, bla..

Fastighetsägaren får inte göra förändringar av skyddsrummet som försämrar dess skyddsrumsfunktion och det är fastighetsägarens ansvar att se till skyddsrummets standard inte avviker från den ursprungliga tekniska nivån.

Vid åtgärder i skyddsrum som el- och rörgenomföringar, stamrenovering, bredbandsinstallation, belysning, fasadrenovering och fjärrvärmeinstallationer är några exempel som kräver ett yttrande från en kvalificerad skyddsrumssakkunnig.

Att återställa felaktigt upptagna hål kan bli ett dyrt kapitel, speciellt om det är i vinklar och vrår eller nära till exempel skyddsrumskarm, reservutgångskarm eller nära tak och vägg.

Kvalificerad skyddsrumssakkunnig är en befattning som fastighetsägare måste ha när du ska göra förändringar i skyddsrummets stomme. Kvalificerad skyddsrumssakkunnig är behjälplig med rätt typlösningar från myndigheten och upprättar handling för åtgärd, utför förbesiktning, mellanbesiktning och slutbesiktningar fysiskt samt upprättar slutintyg som skickas in till myndigheten och fastighetsägaren efter godkänd slutbesiktning.

Som experter inom skyddsrum vill vi hjälpa er att få förståelse när ni behöver ta hjälp av en kvalificerad skyddsrumssakkunnig ” konstruktör” vid renovering, ombyggnation eller tillbyggnation. Klicka här för att skicka en förfrågan om mer information och prisuppgifter.