HemUtbildningar

Skyddsrumsrådgivning

Tjänsten, bla, bla, bla..

Skyddsrumsrådgivning görs som en presentation av skyddsrumsfunktion i ert eget skyddsrum för att öka er kunskap om just ert skyddsrum. Under rådgivningen går vi igenom vad man bör veta och göra om man har skyddsrum i sin fastighet.

Skyddsrumsrådgivning görs som en presentation av skyddsrumsfunktion i ert eget skyddsrum för att öka er kunskap om just ert skyddsrum. Under rådgivningen går vi igenom vad man bör veta och göra om man har skyddsrum i sin fastighet.

Du får svar under besöket i ert skyddsrum, okulär genomgång av Skyddsrumsfunktion och om det finns synliga tydliga brister utan att vara en besiktning.

Visste du att det är fastighetsägarens skyldighet att se till att skyddsrummet kan ställas i ordning inom 48 timmar vid höjd beredskap?

Regelbundna övningar skapar en kunskap och framför allt en trygghet som kan vara avgörande vid ett beredskapslarm. Klicka här för att skicka en förfrågan om mer information och prisuppgifter.