HemTjänster

Inventering av utrustning

Tjansten, bla, bla, bla..

Vi inventerar ert skyddsrumsförråd genom en omfattande kontroll av all lösutrustning som skall förvaras i skyddsrumsförrådet enligt myndighetens checklista SK16.

Efter en grundlig inventeringen faller det ut en inventeringsrapport där det framgår om det saknas eller finns brister i utrustningen.

Här avses även till exempel:

  • handtag och tätningslist till gastät lucka
  • alla typer av inteckningar till skyddsplåt inklusive gummilister och skruvar/muttrar
  • fläktar till skyddsrum typ 3
  • tilluftskanaler
  • skyddsfilter
  • pelare
  • skärmväggar till toaletter.

Notera att alla skyddsplåtar inklusive skruvar och muttrar ska förvaras i skyddsrumsförrådet.

Beträffande filter gäller att i skyddsrum typ S7 och Askr renades luften med hjälp av speciella gas- och dammfilter.

Till varje fläkt skulle minst två styck av varje filter finnas. Denna typ av luftrening är inte längre godkänd.

Om vattenkärl är defekta eller plastsäckar saknas, ska alltid nya kärl enligt SR. Verktyg: Saknas grundutrustning ska ny utrustning enligt SR anskaffas. I äldre skyddsrum finns ibland bårar, klädkrokar eller ficklampor. Dessa behövs inte längre utan ska kastas. Klicka här för att skicka en förfrågan om mer information och prisuppgifter.