HemByggföretag

Skyddsrumsmaterial

Tjansten, bla, bla, bla..

Skyddsrumspartner tillhandahåller alla produkter för både nya och äldre skyddsrum för att möta våra kunders behov. Från första utkast till den slutliga kvalitetskontrollen, produkter som är i enlighet med MSB:s regelverk.

Att renovera skyddsrum kräver oftast större kompetens än vid nybyggnation eller ombyggnation av fastigheter. De material och metoder man använder måste anpassas till den befintliga konstruktionen i samverkan med de typlösningar som man måste följa enligt myndighetskraven. Felaktiga eller kosmetiska lagningar kan äventyra säkerheten och många gånger bli kostsamt för fastighetsägaren.

Material och komponenter som förvaras i skyddsrumsförråd har vi för omgående leverans samt ingutningsgods. Klicka här för att skicka en förfrågan om mer information och prisuppgifter.