Skyddsrumspartner

Besiktning av skyddsrum

Hur vet jag som ordförande att styrelsen har kunskap om skyddsrum?

Skyddsrumsutbildning, en komplett guide för fastighetsägare att få kunskap om lagar och skyddsrummets funktioner. Och hur man skall underhålla skyddsrummet enligt lag. Du kan börja med skyddsrumsrådgivning ett kortare möte som ger svar på era frågor om skyddsrummet och era skyldigheter.

Samtliga utbildningar genomförs enligt en pedagogisk modell som bygger på att utbildningen startar redan när du anmäler dig.