HemTjänster

Service och underhåll

Ibland kan det vara skönt att slippa tänka på allt som har med skyddsrum att göra.

Vi erbjuder våra kunder möjligheten att teckna ett service avtal där vi årligen åker ut och gör ett service besök.

Underhållet börjar med inventering av skyddsrumsförrådet för att säkerställa att följande material finns, är korrekt märkt, förvarat och förtecknat i skyddsrumspärmen. I samband med detta kontrolleras även utgångsdatum för produkter med begränsad livslängd såsom fogmassa. Sådant som saknas protokollförs och presenteras i slutet av underhållet för kunden. Anskaffning av sådant som saknas eller har försvunnit ingår ej i priset för underhållsavtalet. Prislista för detta inkluderas i service avtalet.

Efter skyddsrumsförrådet inventerats fortsätter vi med:

 1. Provkörning av ventilationsaggregat utan filter. Vid behov fylls olja på.
 2. Smörjning av rörliga delar tillhörande skydds- och gasdörrar, reservutgångar.
 3. Rengöring och infettning av golvbrunnar.
 4. Kontroll av att omkopplare för krigstid / fredstid fungerar för elinstallationer.
 5. Kontroll av att övertrycksventiler går felfritt.
 6. Motionskörning av avstängningsventiler och vid behov smörjs dessa.
 7. Kontroll av att alla verktyg finns och är korrekt förvarade.
 8. En okulärsyn utförs av stommen för att tillse att inga otillåtna ingrepp gjorts i stommen.
 9. Existerande genomföringar i skyddsrummet synas av okulärt.
 10. Kontroll av att all skyltning fortfarande är intakt.
 11. Kontroll av att fånganordningar sitter monterade för armaturer och radiatorer.
 12. Kontroll av rostskydd. Vid behov slipas rostangripna ytor rent och rostskydds målas på nytt.
 13. Kontroll av plombering till luftfilter är intakt.
 14. Kontroll av att monteringsanvisningar samt drift- och skötsel finns.
 15. Kontroll av att iordningställanderitning finns och är uppdaterad efter rådande förhållande.

I samband med att underhållet utförs ingår även ett utbildningstillfälle där vi håller en utbildning för de boende i fastigheterna där vi grundligt går igenom:

 • Skyddsrummets olika funktioner.
 • Skyddsrumsmateriel tillhörande till skyddsrummet.
 • Hur man iordningställer ett skyddsrum i krigstid och läser iordningställanderitningen.
 • Vad man får och inte får göra i ett skyddsrum.

Under avtalsperioden är ni alltid välkomna att höra av er rörande allt som har med skyddsrum att göra. Detta för att undvika att otillåtna ingrepp görs i skyddsrummet som senare kan behöva återställas.

Om större brister påträffas under underhållsarbetet som inte omfattas av serviceavtalet presenteras detta för kund och offereras separat.