HemTjänster

Avveckling av skyddsrum

Ska ni riva en byggnad som det finns skyddsrum?

Om man har för avsikt att riva en byggnad som innehåller ett skyddsrum eller vill undersöka möjligheten att få använda utrymmet till något annat som begränsar möjligheten att kunna återställa skyddsrumsfunktionen krävs en kvalificerad skyddsrumssakkunnigs medverkar i projektet.

Det är inte tillåtet att riva ett skyddsrum utan ett godkännande ifrån MSB.
Vi hjälper er i ansökan om att få avveckla skyddsrummet