HemTjänster

Nyproduktion

Ska ni bygga nytt skyddsrum?

Vi på Skyddsrumspartner erbjuder tjänster för nyproduktion av skyddsrum. Våra kvalificerade skyddsrumssakkunniga är med er genom hela processen, från projektering och kontroll under produktion till iordningställande av skyddsrummet och slutligen medverkan vid MSB´s slutbesiktning. Vi garanterar professionellt projekteringsstöd och noggrann kontroll genom varje steg. Läs mer under kvalificerad skyddsrumssakkunnig .

Kontrollerna vid uppförandet av ett nytt skyddsrum är mer långtgående än det som normalt sett erfordras vid byggandet av ett vanligt hus. Vill ni läsa mer om dem kontroller som erfordras finns dem att ta del av på MSB´s hemsida .