HemTjänster

Teknisk Due Diligence av fastigheter

Inför försäljningen av en fastighet utförs en väldigt omfattande utredning för att bedöma en fastighets skick och de risker som kan vara av väsentlighet för köpare såväl som för säljaren.

Inför försäljningen av en fastighet utförs en väldigt omfattande utredning för att bedöma en fastighets skick och de risker som kan vara av väsentlighet för köpare såväl som för säljaren. För att minimera risken för oförutsedda kostnader har både säljaren en informations-/upplysningsplikt på samma sätt som köparen har en undersökningsplikt. Syftet med denna är att båda parter ska bilda sig en komplett uppfattning om skicket på fastigheten och därtill kunna komma överens om ett pris.

Vid försäljning av en fastighet innehållandes ett skyddsrum bör skicket på skyddsrummet fastställas. Vi på skyddsrumspartner hjälper dig som ska köpa eller sälja en fastighet att fastställa skicket genom en att utföra en statusbesiktning. Därefter upprättas en kostnadsuppskattning som ger er en tydlig bild att ta ställning till när ni köper eller säljer er fastighet. Önskar ni få bristerna åtgärdade innan försäljning kan vi även ombesörja det.