HemTjänster

Skyddsrumsmateriel

Har något gått sönder, försvunnit eller skadats i ert skyddsrum?

Vi på skyddsrumspartner använder endast SRG godkända material och komponenter som är en förutsättning för att kunna intyga att produkterna uppfyller dom kraven som finns ställda i SR 24. I samband med att vi utför statuskontroll i ert skyddsrum inventerar vi samtidigt ert skyddsrumsförråd och lämnar vi vid önskemål en offert på sådant som behöver bytas ut eller fattas.

Vilken utrustning ska finnas i ett skyddsrum?

 • Monteringsanvisningar samt drifts- och skötselinstruktioner
 • Verktyg för demontering av fredsinredning, iordningställande och evakuering
 • Toalettutrymmen, toalett och vattenkärl
 • Tappställe för vatten, golvbrunn och eventuell ventilgrop samt nyckel till avstängningsbar golvbrunn
 • Tätningslister till dörrar och luckor
 • Belysning inkl fånganordning
 • Radiatorer inkl fånganordning
 • Tilluftskanaler och tilluftsdon
 • Stötvågsventil – en per ventilationsaggregat, gäller endast skyddsrum med gas och dimfilter eller FAG-filter
 • Automatisk övertrycksventil – i skyddsrum med fast luftsluss finns även fast övertrycksventil
 • Skyddsfilter - av typen FAG-filter (Äldre Gas och dimfilter skall destrueras och ersättas)
 • Ventilationsaggregat med tillbehör
 • Reservutgång, utförd antingen med betongelement eller stållucka
 • Tröskel – fast eller demonterbar
 • Skyddsrumsdörrar, eventuellt skjutbara väggelement, och gasdörrar
 • Luftsluss – fast eller monterbar