HemTjänster

Statusbesiktning

Statusbesiktning har till syfte att gå igenom skyddsrummets skick och dess samtliga funktioner.

Om ni idag inte har någon större insikt i hur ert skyddsrum mår så föreslår vi att börja med en statusbesiktning där vi genomför en grundlig besiktning av skyddsrummen för att säkerställa dess aktuella funktion. Efter genomförd besiktning sammanställer vi ett detaljerat protokoll som dokumenterar skyddsrummets skick och föreslår lämpliga åtgärder vid påträffade brister. Besiktningen utförs i enlighet med SK 16 utfärdad av MSB och omfattar 176 sidor långt kontrollprogram. Våra besiktningar utförs av certifierade skyddsrumssakkunniga.

Vad är skillnaden på en tillsyn och statusbesiktning? I dagsläget är det bara MSB som utför skyddsrumstillsyner, tillsynen består av 13 enkla kontrollpunkter och ska ge en övergripande syn över skyddsrummet. En statuskontroll innebär en fullständig besiktning och inventering av skyddsrum. Syftet med denna är att kontrollera om det finns några allvarliga brister. Påträffas allvarligare brister ombeds ni som ägare av ett skyddsrum att åtgärda bristerna på utsatt tid.

Vad händer om ni inte åtgärdat bristerna i tid? Om man underlåter att åtgärda bristerna kan man bli skyldig att betala vite enligt Lag (2006:545) om Skyddsrum.