HemTjänster

Reparation av skyddsrum

Vid påträffande av brister i ett skyddsrum är det fastighetsägarens ansvar att se till att dessa brister åtgärdas.

 • Reparation av skyddsrum Vid påträffande av brister i ett skyddsrum är det fastighetsägarens ansvar att se till att dessa brister åtgärdas. Vi på Skyddsrumspartner erbjuder er som fastighetsägare ett komplett helhetsåttagande när det kommer till åtgärdandet av bristerna

 • Vi innehar den högsta behörigheten (Kvalificerad)

 • Vi innehar utförande klass 1 inom betong nödvändigt för att göra betongreparationer

 • Vi använder endast SRG certifierade komponenter

 • Vi har egna skyddsrumstekniker som utför åtgärderna

 • Vi samarbeterar med allmänbehörig elektriker

 • Vi samarbetar med VVS-montörer som innehar säkervatten

 • Vi samarbetar med EL- & VVS-projektörer som är vana vid att arbeta med SR 24

 • Vi har samlat alla tjänsterna under ett och samma tak

 • Vi lämnar fast pris på vad åtgärderna kostar

 • Vi håller det vi lovar