Skyddsrumspartner

Om oss

Välkommen till skyddsrumspartner

Kunskap, kvalitet och trygghet, vi hjälper er med allt inom material, besiktning, ritningar till skyddsrum. Några av våra tjänster skyddsrumsbesiktning, skyddsrumsprodukter, skyddsrumsutbildning och byggkonstruktion.

Vi hjälper fastighetsägare med skyddsrum och vad fastighetsägaren behöver göra för att uppfylla lagar och förordningar från myndigheten.

Vi är er samarbetspartner och rådgivare inom skyddsrum. Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar, dörrar och särskild ventilation som ska stå emot bomber, tryckvågor, joniserande strålning, ras och stridsgas.

Oavsett om ett skyddsrum behöver användas redan idag eller inte så är det fastighetsägarens skyldighet att se till att skyddsrummet bibehålls i funktionsdugligt skick och går att iordningställas inom 48 timmar.

Vi arbetar tillsammans med er för att ge er trygghet med att äga en fastighet med skyddsrum.

Värderingar

Våra värderingar och värdeord är ord som följer varje medarbetare och partner på Skyddsrumspartner dagligen.

Kunskap

Vi arbetar med faktauppgifter enligt myndighetskrav.

Vi säkerställer att fastighetsägare kan uppfylla sitt skyddsrum så att full skyddsrumsfunktion uppnås genom att vår personal utbildas löpande hos MSB genom föreläsningar samt att vara sakkunnig inom skyddsrum.

Kvalitet

Vårt arbetssätt är att följa myndighetens förordningar och lagar.

Vi hjälper fastighetsägaren att uppfylla de lagstadgade kraven genom fakta och checklistor från myndigheten.

Flexibla

Våra beställare upplever att vi aldrig ger oss förrän våra beställare har fått rätt funktion i rätt tid.

Vi tar initiativ och arbetar med stort engagemang och driv för våra beställare.