Skyddsrumspartner

Besiktning av skyddsrum

Hur vet jag att det blir rätt vid ombyggnationer i fastighet med skyddsrum?

Fastighetsägaren får inte göra förändringar av skyddsrummet som försämrar dess skyddsrumsfunktion och det är fastighetsägarens ansvar att se till skyddsrummets standard inte avviker från den ursprungliga tekniska nivån.

Samtliga tjänster hjälper dig som fastighetsägare att få kunskap om er skyddsrumsstatus och vad ni behöver göra för att åtgärda felaktigheter och brister som kan finnas i skyddsrummet, från material i skyddsrummet till installationer i stomme.