Skyddsrumspartner

Iordningställandeplanen för ert skyddsrum

Iordningställandeplanen för ert skyddsrum

Er handlingsplan för fredsinstallation och krigsinstallation som beskriver hur skyddsrummets produkter ser ut samt var de skall monteras med bilder. Hur olika delmoment går till när man ska ställa i ordning ett skyddsrum. resultatet ger en färdigställd skyddsrumsbeskrivning

Vi hjälper er med iordningställandeplan. I skyddsrummets stomme ska det finnas genomföringar för ventilation, övertrycksmätare, rör, antenn- och telefonledningar. Skyddsrummet ska vidare vara för-sett med utrustning som möjliggör iordningställande av skyddsrummet för sitt ändamål samt utrymning.

Klicka här för att skicka en förfrågan om mer information och prisuppgifter.